top of page

tjejer 
till tjejer

Projektet Tjejer till Tjejer startades 2013 och är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Norrköpings kommun och Tjejjouren. Syftet med projektet är att rekrytera och utbilda kontaktpersoner med specialkompetens inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. När kontaktpersonerna är färdigutbildade ska kommunen ta vid och utreda om de sedan kan arbeta som kontaktpersoner i kommunens regi. Vi fungerar som en länk mellan kommunen och de utbildade kontaktpersonerna.

 

För mer information, kontakta Eva på eva@tjejjourennorrkoping.se eller 070-4019681.

bottom of page