top of page

tjejer 
till tjejer

Projektet Tjejer till Tjejer startades 2013 av Tjejjouren Norrköping och är ett samverkansprojekt med socialtjänsten i Norrköpings kommun. Syftet med projektet är att rekrytera och utbilda kontaktpersoner med specialkompetens inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. När kontaktpersonerna är färdigutbildade ska kommunen ta vid och utreda om de sedan kan arbeta som kontaktpersoner i kommunens regi. Vi fungerar som en länk mellan kommunen och de utbildade kontaktpersonerna. Framåt hoppas Tjejjouren kunna utbilda fler kontaktpersoner inom psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. 

 

För mer information, kontakta Sara på sara@tjejjourennorrkoping.se eller 070-6394732.

bottom of page