top of page

kÄRLEK, STYRKA, SYSTERsKAP

Tjejjouren i Norrköping är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi vänder oss till tjejer och unga kvinnor som behöver råd, stöd, hjälp eller bara någon att prata med. Verksamheten har funnits sedan mars 2006, när föreningen grundades av Sara Mühling och Johanna Waara m fl. Idag har verksamheten utökat till ett större upptagningsområde och sträcker sig även till kommunerna Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Tjejjouren kommer att ta namnet Tjejjouren Öst officiellt under 2024. Det betyder inte att Tjejjouren Norrköping försvinner. Tjejjouren Norrköping kommer att ha kvar sin verksamhet och bli en del av Tjejjouren Öst.

 

Under åren har Tjejjouren stöttat flera tusen tjejer och unga kvinnor. Tjejjouren har också utbildat närmare tusen jourtjejer som bemannat jourens stödverksamhet. Under åren har föreningen också kunnat ha anställd personal, det har varit främst joursamordnare, projektledare för våra olika projekt samt verksamhetsutvecklare. Att ha anställda stärker föreningens verksamhet och gör att vi kan få en kontinuitet i vårt stödarbete och i det förebyggande arbetet.  

 

Vi värnar om systerskap mellan tjejer och kvinnor och utgår ifrån ett feministiskt perspektiv. Systerskap betyder att vi vill att tjejer ska känna samhörighet med varandra och hjälpa och stötta varandra. Med ett feministiskt perspektiv menar vi att det finns orättvisor som gör att kvinnor i världen har mindre makt än män, och det vill vi ändra på. Killar och tjejer ska ha samma rättigheter! Vårt övergripande syfte är att genom ett aktivt arbete stödja och stärka tjejer och unga kvinnor, både som enskilda individer och som grupp. Vi arbetar mot det våld och sexuella övergrepp som unga kvinnor och tjejer dagligen blir utsatta för i vårt samhälle.

 

styrelse

 

Sara Mühling, ordförande

sara@tjejjourennorrkoping.se

Maria Fernandez, ledamot

mary@tjejjourennorrkoping.se

Elin Tapper, ledamot

elin@tjejjourennorrkoping.se 

Tuula Ravander, kassör

SAMARBETEn, frågor

eller annan information

Kontakta Sara Mühling, ordförande
sara@tjejjourennorrkoping.se

skolbesök

Kontakta Gabbi Trussell

gabbi@tjejjourennorrkoping.se

bottom of page