top of page

kÄRLEK, STYRKA, SYSTERsKAP

Tjejjouren i Norrköping är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi vänder oss till tjejer och unga kvinnor som behöver råd, stöd, hjälp eller bara någon att prata med. Verksamheten har funnits sedan mars 2006, när föreningen grundades av Sara Mühling och Johanna Waara (då Karlsson) m fl. Idag har verksamheten utökat till ett större upptagningsområde och sträcker sig även till kommunerna Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Tjejjouren kommer att ta namnet Tjejjouren Öst från och med den 1 januari 2024. Det betyder inte att Tjejjouren Norrköping försvinner, den kommer att ha kvar sin verksamhet och bli en del av Tjejjouren Öst. 

 

Vi värnar om systerskap mellan tjejer och kvinnor och utgår ifrån ett feministiskt perspektiv. Systerskap betyder att vi vill att tjejer ska känna samhörighet med varandra och hjälpa och stötta varandra. Med ett feministiskt perspektiv menar vi att det finns orättvisor som gör att kvinnor i världen har mindre makt än män, och det vill vi ändra på. Killar och tjejer ska ha samma rättigheter! Vårt övergripande syfte är att genom ett aktivt arbete stödja och stärka tjejer och unga kvinnor, både som enskilda individer och som grupp.

 

styrelse

 

Sara Mühling, ordförande

sara@tjejjourennorrkoping.se

Maria Fernandez, ledamot

mary@tjejjourennorrkoping.se

Elin Tapper, ledamot

elin@tjejjourennorrkoping.se 

Tuula Ravander, kassör

SAMARBETEN, skolbesök,

eller annan information

Kontakta Sara Mühling, ordförande
sara@tjejjourennorrkoping.se

Kontakta, vid skolbesök, Elin Karlsson

elink@tjejjourennorrkoping.se

bottom of page