top of page

i en annan
värld

Projektet syftar till att upplysa om och förebygga prostitution bland unga tjejer i Norrköping och pågår under hösten 2022 till sommaren 2023. Målsättningen är att ta fram en metod som ska stötta och hjälpa tjejer som redan råkat ut för prostitution men även finna mer förebyggande lösningar. Den 22 februari genomförde Tjejjouren en konferens på hörsalen i Norrköping med inbjudna från kommunen, skolor, fritidsgårdar etc för att diskutera vidare om frågan tillsammans. Vi ser att detta arbete bygger på ett långsiktigt samarbete och en annan viktig målsättning är att få till en samverkansgrupp med olika aktörer som kommer finnas kvar i framtiden. Projektet genomförs av Tjejjouren i Norrköping med stöd av socialnämnden i Norrköpings kommun.

 

För mer information kontakta projektledare Eva på eva@tjejjourennorrkoping.se

bottom of page