"Girls Room"

 

Tjejjouren ska erbjuda tjejer en mötesplats med möjlighet till nya kontaktnät. Under hösten 2018 startade vi projektet “Girls room” där vi arbetar integrerat i grupper med tjejer.

Projektets huvudsakliga målsättning är att arbeta långsiktigt och förebyggande för att ge tjejer en möjlighet att tillsammans med nya vänner få mer kunskap om tjejers rättigheter och stärka sin självkänsla. Vi ska ge dem verktyg och stöttning för att kunna skapa ett mer integrerat och socialt liv i vårt samhälle.

Tjejjouren Norrköping kommer att samverka med Norrköpings kommuns skolor, kuratorer samt Studieförbundet ABF, för att få en rekryteringsbas till projektet. Vi ska arbeta med uppsökande verksamhet på skolor för att rekrytera unga tjejer för att ge dem en mötesplats hos oss.

Vår förhoppning är att fortsätta projektet de kommande åren.

 

Kontakt:

Eva Mühling

Eva@tjejjourennorrkoping.se

Mob: 070-4019681

"Tjejer till Tjejer"

 

Projektet Tjejer till Tjejer startades 2013 av Tjejjouren Norrköping. Projektet är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Norrköpings kommun och Tjejjouren.

Syftet med projektet är att rekrytera och utbilda kontaktpersoner med specialkompetens inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. När kontaktpersonerna är färdigutbildade ska kommunen ta vid och utreda om de sedan kan arbeta som kontaktpersoner i kommunens regi. Vi fungerar som en länk mellan kommunen och de utbildade kontaktpersonerna.

Projektet baseras på två delar, där en del handlar om att rekrytera och utbilda kontaktpersoner i hedersrelaterat våld och förtryck.

Den andra delen handlar om de stödsökande tjejerna, vår primära målgrupp. Vi har genom stödsökandes berättelser förstått att det finns många utsatta tjejer, som lever i skyddade miljöer och som i ofta saknar ett socialt nätverk utanför familjen. Därför har projektet Tjejer till Tjejer varit och är viktigt. Många tjejer som får stöd av våra utbildade kontaktpersoner lever med skyddad identitet. De behöver stöd i att komma ut i samhället och hjälp med att få nya kontaktnät.

Vi har under åren utvecklat projektet och kommer att fortsätta göra det. Vi har sett att det finns ett stort behov av utbildade kontaktpersoner till de stödsökande tjejerna.

 

Projektledare

Eva Mühling

Eva@tjejjourennorrkoping.se

Mob: 070-4019681